.

2012  1. (Cheng Feiyi) 1991
  2. (Chen Yin) 1986
  3. (Hao Yun) 1995
  4. (Huang Yunkun) 1989
  5. (Li Xiayan) 1989
  6. (Liu Weijia) 1986
  7. (Lu Zhiwu) 1989
  8. (Pu Wenjie) 1993
  9. (Shi Yang) 1989
  10. (Shi Tengfei) 1988
  11. (Sun Xiaolei) 1986
  12. (Xu Jiayu) 1995
  13. (Wu Peng) 1987

 1. (Bai Anqi) 1993
 2. (Chen Xinyi) 1998
 3. (Fu Yuanhui) 1996
 4. (Guo Junjun) 1991
 5. (Ji Liping) 1988
 6. (Jiao Liuyang) 1991
 7. (Liu Zige) 1989
 8. (Lu Ying) 1989
 9. (Pang Jiaying) 1985
 10. (Qiao Qiao) 1995
 11. (Qiu Yuhan) 1998
 12. E (Sun Ye) 1989
 13. (Wang Haibin) 1997
 14. (Xu Danlu) 1998
 15. (Yao Yige) 1996
 16. (Ye Shiwen) 1996
 17. (Zhao Jing) 1990
 18. (Zhou Yanxin) 1990
 19. (Zhou Lili) 1994
 20. (Tang Yi) 1993

-

 


2012

: